วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ปาปมิตฺโต ปาปสโข ปาปอาจารโคจโร

ปาปมิตฺโต ปาปสโข ปาปอาจารโคจโร

มีมิตรเลว มีเพื่อนเลว ย่อมมีมรรยาทและมีที่เที่ยวเลว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น