วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

นตฺถิ พาเล สหายตา

นตฺถิ พาเล สหายตา
ความเป็นสหาย ไม่มีในคนพาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น