วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ความผิดของผู้อื่นเห็นง่าย

สุทสฺสํ วชฺชมญฺเญสํ อตฺตโน ปน ทุทฺทสํ

ความผิดของผู้อื่นเห็นง่าย ฝ่ายของตนเห็นยาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น