วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

มนุญฺญเมว ภาเสยฺย

มนุญฺญเมว ภาเสยฺย
ควรกล่าวแต่วาจาที่น่าพอใจ

นามนุญฺญํ กุทาจนํ
ในกาลไหนๆ ไม่ควรกล่าววาจาไม่น่าพอใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น