วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ทฬิทฺทิยํ ทุกฺขํ โลเก

ทฬิทฺทิยํ ทุกฺขํ โลเก

ความจนเป็นทุกข์ในโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น